Wykładowcy

Wykładowcy – Prelegenci :

Zapraszamy prelegentów dziedzin związanych z tematami festiwalu

do podzielenia się z uczestnikami swoją wiedzą.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres email: festiwal@jestesmyjedno.pl