Obóz Preppersa
https://www.youtube.com/watch?v=uM9f6MfdE1U&t=1shttps://www.youtube.com/watch?v=nBnMvoM3cVg

Na razie w programie mamy:

Część teoretyczna:

EDC

BOB

Budowa schronienia

Techniki rozpalania ognia

Techniki uzdatniania wody

Zdobywanie pożywienia

Konserwacja i magazynowanie żywności

Zagrożenia

Energia elektryczna

Chemia preppersa

Majsterkowanie preppersa

Broń:

palna współczesna

palna czarnoprochowa

cięciwowa

miotana

biała

Walka wręcz

Obrona konieczna

Pojazdy ewakuacyjne

Część praktyczna:

Techniki rozpalania ognia

Techniki uzdatniania wody

Strzelectwo:

broń cięciwowa

broń pneumatyczna

bronie prymitywne

Konserwacja i magazynowanie żywności